Готические ролевые и карточные игры

Magic: the Gathering
[На главную]


IV Национальный Чемпионат Росии.
Первый день. Драфт №1.


Рассадка игроков по столам

PodSeatPlayer
11Danushevskey, Peter
2Merzlyakov, Vitaly
3Nikishin, Denis
4Nozhnin, Dmitry
5Kozlov, Oleg
6Osipov, Andrey
7Mamonov, Kirill
8Berezovsky, Yaroslav
31Egorov, Sergey
2Alex, Lash
3Olenin, Dmitry
4Kosatchev, Timophey
5Danilov, Eugene
6Sobol, Alexander
7Komardina, Larisa
8Kuchkovsky, Alexei
51Koumkov, Sergei
2Kurin, Anton
3Nefedov, Eugene
4Roginski, Eugene
5Linov, Matvey
6Lyalin, Vadim
7Phillippov, Philipp
8Makarov, Denis
71Cherentsov, Ilya
2Sheykin, Timofey
3Komarov, Leonid
4Kruglov, Alexey
5Sopov, Sergey
6Okin, Eugeny
7Shestak, Alexei
8Ladyzhenko, Valery
91Zhanzharov, Konstantin
2Denisov, Sergey
3Missa, Anton
4Anton, Tarasov
5Kotov, Anton
6Zaharov, Aleksey
7Yatsenko, Alex
8Usov, Dmitry
111Barinov, Michail
2Kondratiev, Yaroslav
3Kashirskiy, Artem
4Obruchev, Vladimir
5Kondratiev, Yuriy
6Karmanov, Dmitry
7Zubarev, Eugene
8Suschenko, Dmitry
131Fedorov, Ilya
2Sukhodoev, Igor
3Paigusov, Sergey
4Salin, Mikhail
5Lantukhov, Daniil
6Saifullin, Ruslan
7Efimov, Kirill
8Zvezdin, Michael
PodSeatPlayer
21Zhigaikov, Oleg
2Schreiner, Alexander
3Markin, Yuri
4Strok, Vitali
5Komarov, Andrey
6Chamov, Dmitry
7Shatskih, Ruslan
8Gasnikov, Ivan
41Gorlachev, Slava
2Polinchuk, Sviatoslav
3Potovin, Nikolai
4Medvedev, Max
5Pirogov, Grigory
6Asanov, Marat
7Loskutnikov, Alexey
8Solyanko, Pavel
61Balabanov, Alexander
2Petrov, Alexander
3Potapov, Dmitry
4Chuhwichov, Anatoly
5Tagunov, Denis
6Bartenyev, Timofey
7Bormusov, Eugene
8Melnik, Natalya
71Cherentsov, Ilya
2Sheykin, Timofey
3Komarov, Leonid
4Kruglov, Alexey
5Sopov, Sergey
6Okin, Eugeny
7Shestak, Alexei
8Ladyzhenko, Valery
101Idzikovsky, Eugenius
2Cheorny, Leonid
3Khamzin, Albert
4Martynenko, Konstantin
5Kamyshev, Serg
6Bagashev, Yuri
7Vasiliev, Sergey
8Boyko, Andy
121Dushkevich, Artem
2Tikhonov, Anthony
3Khramovskih, Alexander
4Lipay, Dmitry
5Dmitriy, Kramskoy
6Vetrov, Vladimir
7Molokanov, Alexander
8Kolbasnikov, Michael


(с)2000-2001 Black Rainbow

..